Bases concurs de Fotografia de Paret  Trofeu SPAS 2019
 
 
1. En el Concurs de Fotografia de Paret SPAS 2019 pot participar qualsevol persona enamorada del mar i la natura.
 
2. Les fotografies s’hauran de presentar en format digital, “jpg” amb un “pes” suficient per a ser impreses en paper a mida màxima de 25 x 30cm. Seran lliurades a la organització mitjançant el sistema gratuït https://wetransfer.com/ , o be en un llapis de memòria. 
 
Una carpeta principal ha de portar escrit com a nom de carpeta: el DNI, nom i cognom del fotògraf,  així com el telèfon de contacte. L’ SPAS es fera càrrec de passar a paper les fotografies guanyadores. 
 
3. Les fotografies es poden haver fet utilitzant qualsevol tipus de càmera i podran haver estat editades digitalment.
 
4. Cada participant podrà presentar treballs per a tantes categories com vulgui de les deu existents. Macro, Fauna no macro, Apnea, Ambient submarí, Fauna tropical (inclou macro), Ambient tropical, Marina BN, Marina color, Col·lecció-sub, i Col·lecció marina. 
 
5. Per a participar en una categoria determinada es podran presentar un màxim de 4 fotografies.
 
6. Les categories i la seva normativa particular per participar al concurs són:
 
__MACRO. La fotografia MACRO es considerarà a partir d’una relació de 1:5 a 1:1 o menor; la relació 1:5 significa que 1cm de l’ imatge en la pel·lícula equival aproximadament a 5 cm en la realitat. La fauna representada haurà de ser-ho del litoral espanyol i del Mediterrani en general. Nom de la carpeta MACRO
 
__FAUNA (NO MACRO). Seran vàlides totes les fotografies que mostrin fauna submarina excepte aquelles que es puguin incloure en l’apartat anterior. Es tindrà en compte la dificultat de captar al subjecte, la raresa de l’espècie, posició de l’animal, etc... En cap cas podrà aparèixer un submarinista. La fauna representada haurà de ser-ho del litoral espanyol i del Mediterrani en general. Nom de la carpeta FAUNA
 
__PEIXOS APNEA. Seran valides totes les fotografies de peixos realitzades a pulmó lliure, es dona per suposada la bona fe dels concursants. Seran valides tant les fotos de peixos sencers com els detalls de peix. Nom de la carpeta PEIXOS_APNEA
 
__AMBIENT SUBMARÍ. Tota fotografia que no es pugui incloure en els dos apartats anteriors. Es valorarà la bellesa natural mostrada. Els fons representats hauran de ser-ho del litoral espanyol i del Mediterrani en general. Nom de la carpeta AMBIENT
 
__MARS TROPICALS – FAUNA (VÀLID MACRO). Serà vàlida qualsevol fotografia que representi fauna del mars tropicals, sigui macro o no i, siguin peixos o qualsevol altre categoria. Nom de la carpeta FAUNA TROPICAL
 
__MARS TROPICALS – AMBIENT SUBMARÍ. Vàlides fotografies que segueixin les normes descrites en l’apartat AMBIENT SUBMARÍ però referides a mars tropicals. Nom de la carpeta AMBIENT TROPICAL
 
__MARINA BLANC I NEGRE. Fotografies representatives de l’entorn mariner que no siguin fotografia submarina, realitzades en blanc i negre. Nom de la carpeta MARINA BN
 
__MARINA COLOR. Fotografies representatives de l’entorn mariner que no siguin fotografia submarina, realitzades en color. Nom de la carpeta MARINA COLOR
 
__COL·LECCIÓ SUBMARINA. Per participar en aquesta categoria s’hauran de presentar 5 fotografies i incloure MACRO, FAUNA i AMBIENT SUBMARÍ (no mars tropicals). Nom de la carpeta DNI_COL·LECCIÓ SUB. Exemple: 456782390B_ COL·LECCIÓ_SUB
 
__COL·LECCIÓ MARINA. Per participar en aquesta categoria, s’hauran de presentar 3 fotografies i incloure MARINA BLANC I NEGRE i MARINA COLOR. Nom de la carpeta DNI_COL·LECCIÓ MARINA. Exemple: 456782390B_ COL·LECCIÓ_MARINA
 
7. Forma de presentar les fotos a concurs:
Enviar mitjançant https://wetransfer.com/ els arxius fotogràfics a l’adreça spas@spas.cat. S’aconsella enviar un sol arxiu comprimit amb tot el material. 
 
Excepcionalment es pot presentar en un llapis de memòria,  que contingui les carpetes corresponents a les categories on es desitgi participar, anomenades amb el nom de la categoria corresponent i que figuren en el apartat nº 6. Categories
 
Una mateixa foto podrà al mateix temps participar a la seva categoria corresponent i també podrà formar part d’una col·lecció.
 
En el cas de que una foto participi a la seva categoria i formant part d’una col·lecció, estarà repetida a les dues carpetes corresponents, a la de la col·lecció i a la de la categoria a la que pertanyi. Les fotos integrants d’una col·lecció premiada seran excloses del concurs de la seva categoria corresponent. Això permetrà una major diversificació del premis.
 
Els noms de totes les fotos hauran de ser modificats, anteposant el numero del DNI del participant, al nom original de la foto. Per exemple:
 
NOM ORIGINAL ................................  DCS_4376.JPG i el nom del apartat que participa.
DNI del participant............................    12345678B
NOM MODIFICAT............................     12345678B_ DCS_4376.JPG i el nom del apartat.

8. La manipulació evident de les espècies submarines per tal de fotografiar-les serà objecte de desqualificació de la fotografia.
 
9. La DATA L’IMIT per a la presentació dels treballs és el 15 DE GENER DE 2020.
 
10. La reunió del Jurat Qualificador es durà a terme el 16 DE GENER DE 2020.
 
11. Posteriorment l’organització comunicarà la data de projecció de les fotos guanyadores i l’entrega de trofeus.
 
Per a qualsevol consulta o comentari, pots contactar amb:  spas@spas.cat