Contacte

Port Mataró - Módul B2
08301 Mataró (Barcelona)
Telèfon 93-790.17.71
Dijous de 21 a 23 hores.
Altres horaris:
937904522-639119093

Informació:
spas@spas-mataro.cat

Condició física

La pesca submarina es un esport que exigeix una bona condició tan física com psíquica. Per tant, es aconsellable abans de iniciar-se en aquest esport, realitzar-se una sèrie de controls mèdics, millor pe un metge especialista, que determini la nostre aptitud per la practica d’aquest esport. Aquests certificats, de fet, son indispensables per obtenir la llicencia de pesca. L’entrenament de la condició física, ha esdevingut un factor indiscutiblement necessari per a l’obtenció de l’èxit esportiu, es per això que us detallem una sèrie de conceptes que ens ajudarà a trobar-nos en millors condicions per la pràctica del nostre esport. Com es obvi, en funció del esport que practiquem, existeixen una seria de qualitats físiques que ens interessen entrenar més que unes altres, així quan parlem de pesca submarina haurem de saber les qualitats físiques que necessitem.

Qualitats Físiques imprescindibles: Resistència Aeròbica
La resistència aeròbica és la capacitat de mantenir un esforç de baixa o mitjana intensitat, durant el major temps possible.

Qualitats Físiques importants: Resistència Anaeròbica
La resistència anaeròbica és la capacitat de mantenir un esforç d’intensitat submàxima o màxima durant el major temps possible.
Existeixen tres mètodes fonamentals per l’entrenament de la Resistència, que, segons les seves característiques d’execució, poden servir per millorar els diferents tipus de Resistència:

Cursa continua: es tracta de realitzar una cursa d’intensitat baixa o mitja, durant un període de temps més o menys llarg. El seu objectiu principal és el de desenvolupar i millorar la Resistència Aeròbica. Val a dir també, que la cursa també es pot substituir per un altre tipus d’exercici: natació, ciclisme, rem... No cal dir, però, que com més específic sigui l’exercici de cara a l’esport que practiquem, millors resultats obtindrem. Així, en el nostre cas, el millor exercici seria el de natació amb aletes.

“Interval-training”: entrenament a intervals. Serveix per desenvolupar tant la resistència aeròbica com la anaeròbica. En aquest mètode, es realitzen diferents distàncies amb intensitats ben definides prèviament, efectuant una parada o pausa de recuperació entre cada repetició.

Fartleck: desenvolupa la resistència mixta (Aeròbica-Anaeròbica). Es tracta de realitzar cursa amb diferents canvis de ritme (intensitat), que es faran segons el terreny i depenent de com es trobi l’individu. Es realitza en medi natural, aprofitant els desnivells del terreny, i durant un temps més o menys llarg.

Entrenament de l’apnea Aquesta capacitat o qualitat és l’element definitori del nostre esport. Per tant, haurem de realitzar un adequat entrenament per a millorar-la. En l’entrenament per a la millora de l’apnea, distingim dos aspectes importants:

* Exercicis dirigits a l’adaptació del nostre organisme, per tal d’habituar-lo a funcionar amb menys oxigen del normal, conduint-lo a un estat nou de normalització. Així, el nostre organisme s’adapta a un consum d’oxigen menor, freqüència cardíaca més baixa, etc.

* Exercicis destinats a obtenir un domini i un autocontrol tan físic com mental, per tal d’assolir l’estalvi d’O2 i afavorir la seva utilització en les parts del nostre organisme que més ho necessitin.

Així, s’haurà de procurar, amb assiduïtat i rigor, en determinades èpoques de l’any encara més (hivern) i durant la setmana, els dies que no es va a pescar, realitzar alguns dels exercicis que proposarem tot seguit:

* Cursa continua (”footing”), i en evolucionar l’entrenament, realitzar intervals d’apnea.

* En piscina: o apnees estàtiques, amb diferents durades i diferents temps de recuperació entre apnees o apnees amb desplaçament subaquàtic, diferents trajectes i/o distàncies, variant la intensitat de nado. o circuits subaquàtics, en apnea, realitzant diferents tasques. Amb això assolirem oblidar-nos que ens trobem en apnea, factor psicològic important

Qualitats físiques importants: La flexibilitat i la força La flexibilitat es la capacitat que té una articulació de realitzar un moviment en la seva màxima amplitud. Així, els exercicis que intenten desenvolupar aquesta qualitat els anomenem estiraments. Mitjançant l'entrenament de la flexibilitat el que provocarem serà prevenir lesions a nivell muscular, com els estrabaments i ruptures fibrilars, encara que en el nostre esport no són freqüents i també provocarem que les accions tècniques siguin més efectives, s’executin més fàcilment i amb més fluïdesa, millorant, en definitiva, el nostre rendiment. En el cas del nostre esport ens interessarà treballar sobre els següents músculs Tríceps sural, Bíceps femoral, Quadríceps, Psoas Ilíac, Lumbars. La força es una qualitat que no l’hem de considera indispensable en el nostre esport, però amb el seu desenvolupament, en la seva vessant de força-resitència, obtindrem resultats en dos aspectes principalment:

1. Millora de la resistència muscular, a nivell de la musculatura de les extremitats inferiors, amb la qual cosa millorarem el rendiment i eficiència en la nostra activitat.

2. Prevenció i tractament de dolències lumbars. Per millorar la resistència muscular, els exercicis que farem, s’han de realitzar durant un temps més o menys llarg o, si es realitzen repeticions, es faran en un número elevat, inclòs realitzant-ne varies series. Els grups muscular que hem de treballar en aquest sentit són el tríceps sural, els peroneos, el quadríceps , el bíceps i els glutis. Els exercicis per aquest tipus de treball es poden fer amb o sense peses, però en cas de realitzar-se amb elles, el pes haurà de ser mínim, realitzant-ne varies series d’un número elevat de repeticions. Pel que fa a la prevenció i tractament de dolències lumbars, els grups musculars que cal desenvolupar són els abdominals, els glutis i els lumbars.