Contacte

Port Mataró - Módul B2
08301 Mataró (Barcelona)
Telèfon 93-790.17.71
Dijous de 21 a 23 hores.
Altres horaris:
937904522-639119093

Informació:
spas@spas-mataro.cat

Els peixos

A continuació us detallem algunes de les espècies que son més atractives per la pràctica de la pesca submarina. No obstant, ens agradaria comentar, que el principal motiu pel qual es atractiva la pràctica de la pesca submarina, es la capacitat per seleccionar les captures. Es per tant, motiu d'elogi, aquell pescador submarí, que es limita en la captura d'aquelles espècies en estat adult, superant les talles mínimes, i només aquelles que es destinaran pel consum propi.

EL NERO o ANFÒS - "EL REI DEL MEDITERRANI" Sense cap mena de dubte el nero, es la peça favorita del pescador mediterrani. Peix de gran fortalesa, pot arribar a superar els 20 Kg. Es caracteritza per viure en els fons rocosos prop del seu cau, a on s'amaga quan intueix el perill. Les tècniques utilitzades per capturar-lo seran principalment la pesca al cau i a la caiguda, intentant que no s'encaui al seu amagatall, ja que això comportarà, tindrà de realitzar grans esforços per extreure'l, amb el corresponent risc a certa profunditat.

EL DENTÒL - "DESCONFIANÇA TOTAL" Per alguns la seva captura, es la més apassionant, i possiblement no s'equivoquen, ja que la seva captura, es un constant desafiament entre l'home i el peix. Peix extremadament desconfiat, pot arribar als 10 Kg, encara que el més normal son els exemplars entre 2 i 5 Kg. Apareix normalment entre Juny i Octubre, sent les primeres i últimes hores del dia, les millors per la seva captura. Per obtenir bons resultats en la seva captura, haurem de dominar la tècnica de la espera, i no anirà malament tenir una bona apnea.

EL LLOBARRO - "L'OBJECTIU HIVERNAL" Peix de gran renom culinari, per l'exquisitat de la seva carn. La seva captura pot ser desconcertant, ja que es tracta d'un peix, el qual la seva captura pot ser senzilla o impossible. El podem trobar durant tot l'any, no obstant, serà l'època hivernal, a on, a molt poca fondària, el podem trobar amb més freqüència. De la família dels serrànids, es caracteritza pel seu cos robust, el seu pes a les nostres costes oscil·la entre els 2 i 5 Kg., encara que s'han arribat a capturar exemplars de prop de 10 Kg.

LA ORADA - "LA CAPTURA D'OR" Peix mític del mediterrani, la seva popularitat es deguda a la brillantor del seu front. Es un dels peixos que ens permet practicar tota mena de tècniques de pesca per capturar-lo, encara que serà en la pesca al cau a on la seva captura serà més fàcil. Normalment les seves captures no superen els 5 Kg., i la podem observar en grans concentracions durant la primavera. Malauradament es un peix, que cada cop es més difícil trobar, degut a l’excés de captures pels vaixells d’arrossegament.

EL CORBALL - "L'ELEGÀNCIA" Sense cap mena de dubte el corball o corba, es el peix del litoral mediterrani, que es mou amb més elegància. No obstant, no ens hem de deixar enganyar per aquesta aparent tranquil·litat, ja que es un peix, que en l'últim moment, ens pot fer fallar el tir, degut a la seva extrema velocitat. La seva presencia, es símptoma, de qualitat de les aigües. De costum nocturna, el seu hàbitat principal seran aquells caus impossibles i les praderes de posidònia, a on s'amagaran sense donar-nos cap opció. La seva carn es insuperable.

EL SARD - "EL MÉS POPULAR" El sard, acostuma a ser la primera gran captura del pescador submarí, degut a que es la espècie més nombrosa. De la família dels espàrids, podem trobar diferents congèneres, tals com la picuda o el sard soldat. Aquest peix, es caracteritza per haver après dels confrontaments amb el pescador submarí, i d'aquesta manera a modificat el seu comportament, de tal manera, que actualment quan es veu perseguit, prefereix fugir cap a zones més profundes que amagar-se als caus, tal i com feia abans. El seu pes no acostuma a superar el 1,5 Kg.