Contacte

Port Mataró - Módul B2
08301 Mataró (Barcelona)
Telèfon 93-790.17.71
Dijous de 21 a 23 hores.
Altres horaris:
937904522-639119093

Informació:
spas@spas-mataro.cat

L'equip pescasub

LES ULLERES Les ulleres permeten la visió subaquàtica, interposant una càmara d'aire entre els ulls i l'aigua. Normalment estan fabricades de silicona, i son de color fosc. Els vidres han de ser inestellables, cosa que sabrem si porten gravada una "T" (Tempered), per tal que siguin resistents als augments de pressió. Han de tenir un volum intern reduit i permetre pinzarse fàcilment el nas, per tal de permetre realitzar la maniobra de Valsalva. Per últim, haurem d'escollir aquelles ulleres que s'adaptin millor a la nostra cara.

EL TUB RESPIRADOR Aquest element permet la respiració continuada sense haver de treure el cap de l'aigua, i mantenir d'aquesta manera, la visió constantment dirigida al fons. Escollirem aquells models fabricats de silicona, de color fosc, i que s'adaptin bé a l'anatomia de l´individu, sense suposar cap molèstia. Cal evitar els mòduls massa sofisticats, com per exemple aquells que porten vàlvules. Avui en dia, existeixen en el mercat, models especials per la pesca submarina que es caracteritzen per la seva flexibilitat.

LES ALETES Aquest element ens facilita la propulsió en el medi aquàtic. Es caracteritzen per ser més llargues que les utilitzades en submarinisme, aproximadament de 70 cm., que provoquen un gran impuls. Està composta per dues parts; la sabatilla, fabricada de goma, i que s'ha d'adaptar perfectament al nostre peu, per evitar-nos molèsties, i la pala, fabricada també majoritàriament per material de plàstic, encara que darrerament, aquest material està constantment avançant mitjançant l'aplicació de nous materials, com les aletes de carbono, que tenen un major rendiment amb menys esforç per part del pescador. Actualment la majoria de pescadors de alta competició utilitzen aquest tipus d'aletes, encara que també s'ha de dir que el seu cost es molt elevat..

EL VESTIT ISOTÈRMIC El vestit isotèrmic té una funció bàsicament protectora que ens permetrà practicar el nostre esport durant les hores que calgui i en totes les èpoques de l'any. Fabricat normalment amb neopré, donant una qualitat d’aïllant isotèrmic, i al mateix temps una gran flotabilitat. S'han d'escollir aquells models de dues peces, pantaló amb tirants i jaqueta amb caputxa inclosa, evitant aquells vestits amb cremallera. Els colors acostumen a ser colors foscos i poc cridaners. Els gruixos son normalment de 3-5-7 mm.

ELS ESCARPINS Es tracta d'una mena de mitjó de neopré, que ens protegiran el peu, així com ens permetrà suportar les baixes temperatures. Encara que hi han models amb sola reforçada, en pesca submarina, normalment no s'utilitzen, ja que no s'adapten massa bé a les aletes de pesca. N'hi ha de diferents gruixos, segons gustos i temperatura de l'aigua, encara que les mides normals són les de 5 i 3 mm. ELS GUANTS Un altre element amb una clara funció protectora. Durant l'hivern, la seva funció principal és la protecció tèrmica, s'utilitzen guants de neopré de 2 o 3 mm. Als mesos de bon temps, quan la temperatura de l'aigua és agradable, la principal funció és la de protecció de possibles ferides causades per les pedres i les espines dels peixos.

EL CINTURÓ DE PLOMS Aquest element serveix per contrarestar la flotabilitat positiva del nostre cos, augmentada pel vestit isotèrmic. Està formada per una tira de goma, amb una cibella que permeti ser descordada amb facilitat, A aquesta tira se li acoplen les pastilles de plom necessàries, en funció de diferents variables, com són el gruix del vestit isotèrmic, la flotabilitat de l'individu, la fondària en que es realitzen les immersions, el tipus de tècnica de pesca....

EL GANIVET Un altre element amb funció bàsicament de seguretat. Ens permetrà deslliurar-nos de cordes, xarxes, fils de pescar, en cas d'una possible enganxada. També ens pot ajudar en un determinat moment en que haguéssim de tallar el fil del fusell per qualsevol motiu. De la mateixa manera, ens serà útil per rematar els peixos capturats. El ganivet utilitzat en pesca submarina, ha de ser petit, tenir una fulla resistent, i amb una part llisa ben esmolada i l'altre en forma de serreta.

LA BOIA La boia és un element de gran importància per la seguretat del pescador, ja que permet avisar a les embarcacions que circulen per la zona de la presencia d'un esportista a l'aigua, estant obligades a passar a més de 25 metres. És per això, que la boia ha de ser de colors vius. A part, la boia permet transportar tot el material de recanvi que necessiti el pescador. Els pescadors francesos utilitzen una planxa de fibra de vidre, en substitució de la boia, que permet transportar tot el material a sobre, alleugerint el pes.

ELS FUSELLS Aquest és l'element que distingirà el pescador submarí del que només realitza immersió en apnea. La seva funció és clara, ja que amb ell podrem capturar els peixos, objectiu de la pesca submarina. Reglamentàriament, el fusell només pot ser carregat per la força de l'esportista, i estan prohibits aquells fusells que impulsin l'arpó mitjançant explosions o d'altres maneres. S'utilitzen bàsicament dos tipus de fusells: els d'aire comprimit i els de gomes, encara que son aquests últims els més populars. Les mides més utilitzades son el "Baby" de 50 cm., el "Junior" de 75 cm. i el "Standard" de 90 cm. Al igual que amb les aletes, amb els fusells també s'observa una constant evolució, així s'utilitzen diferents materials per la seva construcció per alleugerir el seu pes, com son el carbono o el kevlar.

Última actualización el Jueves, 02 de Abril de 2009 20:39